Soja en maisvelden zijn uitgegeven voor seizoen 17/18 aan honderden gezinnen. …