Per 1 oktober hebben 35 bedrijven zich opgegeven mee te willen denken/werken a…